NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

”Efterlängtad proposition om högskolebehörighet på yrkesprogram”

Regeringen fattade idag beslut om att lägga fram en proposition om att införa högskolebehörighet på gymnasiets yrkesprogram från höstterminen 2023. Ett efterlängtat och välkommet besked enligt TMF:s kompetensförsörjningsexpert Henrik Smedmark. Läs kommentar.

27 januari 2022
DEBATT: "Kommunerna har misslyckats med yrkesutbildningen"
Foto: Sören Andersson

- Förslaget innebär att yrkesprogrammen utökas med 200–300 poäng och att elever som inte önskar läsa dessa har möjligt att välja bort dessa kurser. Ett liknande förslag lades för fyra år sedan. Detta lyckades dock inte samla en majoritet i Riksdagen. Bedömningen idag är dock att det finns en majoritet för förlaget.

- Förslaget är mycket välkommet. Yrkesprogrammen på gymnasiet har minskat under senare år. Flera undersökningar har visat att oro kring högskolebehörighet har fått många elever som övervägt en yrkesutbildning att välja bort dessa program. Det har dessutom oroat många föräldrar vilket TMF visat i en nyligen publicerad undersökning. Med högskolebehörighet som en naturlig del av yrkesprogrammen bör denna osäkerhet minska. Det blir också tydligare för skolorna som kan lägga scheman utifrån att huvuddelen av eleverna läser dessa kurser.

- Går förslaget igenom är det en anledning att fira. Frågan har varit prioriterad av TMF i tio år. Tillsammans med övriga förbund inom Svenskt Näringsliv och Industrirådet har ett omfattande påverkansarbete bedrivits för att få till denna förändring. Motståndet har periodvis varit stort, men steg för steg har alltfler anslutit sig till den linje vi drivit.