NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Svenskt Näringsliv och LO överens om omställning och huvudavtal

Svenskt Näringsliv och LO är överens om att rekommendera sina beslutande organ att godkänna principöverenskommelsen med förändringar i lagstiftning angående anställningsskydd, omställning och studiestöd. Parterna har också enats om att anta ett Huvudavtal som innebär att vissa anställningsskyddsfrågor regleras samt ytterligare omfattande omställningssystem för de som antar huvudavtalet.

10 november 2021
Avtal
Foto: Mostphotos

– Med LO ombord står de tre bärande delarna av den privata arbetsmarknaden – arbetsgivare, tjänstemän och arbetare – bakom Huvudavtalet. Det är glädjande och bra att uppslutningen bakom de efterlängtade arbetsmarknadsreformerna, som kraftigt förbättrar förutsättningarna för företag och anställda i Sverige, nu är ännu starkare, säger Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

Källa: Pressmeddelande