Svenskt Näringsliv och LO överens om omställning och huvudavtal

Foto: Mostphotos

Svenskt Näringsliv och LO är överens om att rekommendera sina beslutande organ att godkänna principöverenskommelsen med förändringar i lagstiftning angående anställningsskydd, omställning och studiestöd. Parterna har också enats om att anta ett Huvudavtal som innebär att vissa anställningsskyddsfrågor regleras samt ytterligare omfattande omställningssystem för de som antar huvudavtalet.

– Med LO ombord står de tre bärande delarna av den privata arbetsmarknaden – arbetsgivare, tjänstemän och arbetare – bakom Huvudavtalet. Det är glädjande och bra att uppslutningen bakom de efterlängtade arbetsmarknadsreformerna, som kraftigt förbättrar förutsättningarna för företag och anställda i Sverige, nu är ännu starkare, säger Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

Källa: Pressmeddelande