NYHET - BOSTADSPOLITIK

”Vi skulle kunna bygga 20 000 om året”

Efterfrågan på fler småhus är stark. Men kommunernas bostadsplanering hindrar ökat byggande, menar Gustaf Edgren på TMF, i en artikel i Dagens Industri. ”Det finns en kapacitet i småhusbranschen som står outnyttjad.”

10 mars 2021
Investeringsstödet fasas ut i kommande statsbudgeten
Foto: Sören Andersson

Enligt Gustaf Edgren byggs mellan 40 000 och 50 000 bostäder varje år, varav småhus står för knappt 10 000.

- Det är en ansenlig del, men i relation till att 7 av 10 vill bo i småhus är den för liten. Vi skulle kunna bygga 20.000 småhus om året utan att dra ner på lägenhetsbyggandet, vilket starkt skulle bidra till minskad bostadsbrist. Men den allmänna bilden är tyvärr att enbart höghusbebyggelsen ska rädda oss.

Läs hela artikeln på di.se.