Sustainable Product Initiative - "Kommande EU-direktiv för hållbara produkter måste beakta möblernas komplexitet och branschens kunskap"

- läs EFIC:s position paper samt kommentar från TMF:s hållbarhetschef

Europas möbelindustri välkomnar initiativet att göra hållbara produkter till norm i Europa och branschen utvecklar redan cirkulära affärsmodeller baserade på återbruk, reparation, renovering och återtillverkning. Men EFIC uppmanar samtidigt EU: s beslutsfattare till en helhetssyn för att säkerställa ett harmoniserat regelverk, samt en förståelse för den komplexitet som finns hos möbler där man måste samverka med den expertis som finns inom branschen samt olika standardiseringsinstitut.

- Givet att möjlig lagstiftning kring kriterier för cirkulär design är helt nytt för möbelindustrin måste vägen dit ske stegvis, betonar Robin Ljungar, vice ordförande i EFIC Circular Economy WG samt hållbarhetschef på TMF. När man överväger olika policys och styrmedel, måste en möbels komplexitet hela tiden beaktas. Möbler tillverkas av en mängd olika insatsvaror och komponenter där industrin förlitar sig på komplicerade värdekedjor. Följaktligen kan endast generella principer för Ecodesign/cirkulärdesign, med effektmål i sikte, fastställas på EU-nivå. De tekniska lösningarna måste anförtros branschen – i samarbete med akademi.

I sitt position paper lyfter EFIC fram att harmoniserade regler för cirkulär ekonomi på EU-nivå blir nyckeln till att samtliga intressenter får en gemensam förståelse och att därmed den inre marknaden stärks. Här bör EU: s beslutsfattare även jobba långsiktigt mot att hållbarhetskraven ska gälla globalt – en process som inte minst underlättas av samarbete med standardiseringsorgan på både internationell och europeisk nivå.

Ladda ner EFIC:s position paper HÄR.