NYHET - EU & HÅLLBARHET

”Efterlevnaden för alla produkter måste kunna säkerställas och kontrolleras av marknadstillsyn och tullmyndigheter”

EU antog i förra veckan en hållbarhetsstrategi för kemikalier i produkter – ett viktigt steg och en avgörande förutsättning för att branschen ska kunna jobba ännu mer med cirkularitet och cirkulära affärsmodeller. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar, som hanterar frågorna inom europeiska möbelorganisationen EFIC som vice ordförande för EFIC Circular Economy WG , betonar vikten av att garantera efterlevnaden.

20 oktober 2020
"Lagstiftningen sätter lite käppar i hjulen"
Foto: TMF

- Förutom att stärka strategin ifråga om kemikalier, blir det viktigt att kunna implementera och tillämpa den inom hela inre marknaden och särskilt vid EU: s yttre gränser. Importerade varor från lågkostnadsländer, inklusive de som köps on-line, omfattas nämligen av samma regler som produkter tillverkade inom EU.

- Efterlevnaden för alla produkter måste kunna säkerställas och kontrolleras av marknadstillsyn och tullmyndigheter, fortsätter Robin Ljungar. Detta blir särskilt viktigt när det gäller t ex REACH, CLP och hållbar produktdesign. Avgörande är nolltolerans mot bristande efterlevnad, ytterligare åtgärder enligt den nya Förordningen om marknadskontroll och EU:s tullunion samt hur medlemsstater faktiskt förbättrar sin beredvillighet att följa regelverket.

Till pressreleasen