DEBATT - BOSTADSPOLITIK

DEBATT: "Varför sjunker bostadsbyggandet när priserna rusar?"

Småhusbyggandet minskar i landet. Införda kreditrestriktioner är ett skäl, men ett annat är kommunernas planmonopol. Därför behövs det både mer debatt och mer forskning kring vilka processer, strukturer och prioriteringar som leder till att byggandet så markant avviker från medborgarnas önskemål, skriver Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert, TMF, på Bostadspolitik.se.

29 september 2020
Investeringsstödet fasas ut i kommande statsbudgeten
Foto: Sören Andersson

"Flera undersökningar under lång tid har visat att ungefär 70 procent av svenskarna helst vill bo i ett småhus med trädgård. Nu stiger troligen den andelen när hemarbete blir vanligare och skepsisen mot att bo tätt och trångt ökar. Men bara 20 procent av det som byggs utgörs av småhus. Än märkligare är att nyproduktionen av småhus är anmärkningsvärt låg i Sverige jämfört med andra länder. Sverige är ett av de länder som har bäst tillgång till mark per invånare, men ändå bygger tätbefolkade länder i Europa fler småhus än Sverige per invånare."

Läs hela debattinlägget