NYHET - TRÄHUS

”Viktigt att regeringen stödjer en utveckling mot ett hållbart industriellt byggande”

Regeringen har beslutat att ge ett bidrag på totalt två miljoner kronor 2020 till föreningen Trästad Sverige. Pengarna ska användas till att sprida kunskap och goda exempel om träbyggande samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet – något Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF ser väldigt positivt på.

16 juni 2020
bygge
Foto: TMF

- Det känns bra och viktigt att regeringen fortsätter stödja en utveckling mot ökad kunskap för det hållbara industriella byggandet. Med sitt nätverk bestående av kommuner utgör Trästad Sverige ett viktigt nätverk, som visar vilka möjligheter trähusbyggandet idag erbjuder och strategier för en socialt hållbar träbebyggelse. Idag råder fortfarande en viss okunskap vad som är möjligt ifråga om industriellt byggande och genom sitt kommunala engagemang spelar Trästad en viktig roll för att upplysa om det, för miljön och för framtidens skull.

TMF:s branschsiffror visar också att trästommar i flerbostadshus med trästomme tydligt ökat sin andel under de senaste årens motvind för nyproduktion och allt fler kommuner jobbar enligt träbyggnadsstrategier.

Trästad Sverige har tidigare beviljats stöd på sex miljoner kronor för åren 2017–2019 och får nu totalt två miljoner kronor för år 2020.

– De senaste åren har det industriella byggandet i trä fortsatt att växa med hjälp av nya forskningsresultat. Allt fler byggnader och bostäder kan byggas med lägre kostnader och framför allt mindre klimatutsläpp. Genom att öka uttaget av råvara från våra skogar skapar vi också fler jobb utanför storstäderna, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i en presskommentar.