NYHET

Rabattavtal sparar miljontals kronor åt medlemsföretagen

TMF arbetar kontinuerligt med att öka medlemsföretagens konkurrenskraft Sedan flera år har TMF rabattavtal med mycket förmånliga erbjudanden till medlemsföretagen. Idag finns cirka 30 olika avtal inom områden de flesta berörs av i sin arbetsvardag. Många medlemsföretag har upptäckt fördelarna med att använda erbjudandena men långt ifrån alla.

23 juni 2020
rabatt
Foto: TMF

Niclas Rosell, är kundtjänstansvarig på TMFs webbportal tmfrabatt.se.

Varför har TMF rabattavtal?
- Ambitionen är att medlemmarna ska få fördelaktiga alternativ till befintliga leverantörer och därmed kunna sänka sina kostnader. I kraft av en eftertraktad samlad kundpotential kan TMF:s medlemsföretag tillsammans få erbjudanden som fokuserar på verkliga behov och kostnader och som gör skillnad. Det kan vara allt ifrån drivmedel och kopieringspapper till tjänstebilar och försäkringar.

Hur många medlemmar använder förmånerna?
- Ungefär 20-25 procent av medlemsföretagen använder ett eller flera inköpsavtal idag. Det är alltså väldigt många fler som skulle kunna sänka sina kostnader på ett enkelt sätt.

Vilka är de mest populära rabattavtalen?
- Besökare på tmfrabatt.se läser ofta om flera rabattavtal men de mest klickade sidorna är i turordning; bilar, drivmedel, hotell, tågresor, förbrukningsmateriel och mobiltelefoni.

Hur mycket kan man spara?
- Medlemmarna handlar för många miljoner kronor varje år och den genomsnittliga besparingen är cirka 1 000 – 2 000 kr per anställd och år. Det innebär en ganska rejäl kostnadssänkning för respektive företag. Det behovsområde medlemmarna sparar mest pengar på idag är bilar. Varje år erhåller medlemmarna rabatter om totalt cirka 4 miljoner kronor.

- På några års sikt ser jag dock att fler avtal kommer att bli mycket stora - till exempel det nya avtalet hos DHL som har goda förutsättningar att bli det enskilt största avtalet i både omsättning och erhållna rabatter. Frakter omsätter väldigt mycket och vårt rabattavtal ligger i absoluta toppskiktet.

Vad är på gång?
- Vi har ett alldeles nytt avtal inom online-utbildningar som är spännande och enkelt att använda. Det tror jag kommer att få stor användning. Överlag är vår målsättning att tillföra 4 - 5 nya rabattavtal per år. Just nu arbetar vi med emballage, sophantering, hyrmaskiner, profilprodukter och arbetskläder.

Hur gör man för att använda rabattavtalen?
- På tmf.se finns ett stort antal medlemsförmåner och de flesta av dem är även samlade på tmfrabatt.se. Det är enkelt att ta del av avtalsfakta och att komma igång. Vi har även en särskild kundtjänst som gärna hjälper till – inte minst vår telefonrådgivning, där vi tillsammans går igenom avtal som är relevanta och gör ekonomisk skillnad. Ring eller skicka ett mejl för att boka rådgivning.

Här hittar du dina rabattförmåner

tmf.se/tmfrabatt
tmfrabatt.se

Kundtjänst för rabattavtal

010-10 10 505
kundtjanst@tmfrabatt.se