NYHET - LAS

LAS-utredningen: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger Mattias Dahl förhandlingschef och vice vd på Svenskt Näringsliv i en kommentar. TMF: s förhandlingschef Eva Glückman är inne på samma linje.

1 juni 2020
Mattias
Foto: Pressbild

Mycket av innehållet i Las-utredningen, som lades fram för regeringen idag måndag, har läckt ut i förväg. Bland annat föreslår utredaren Gudmund Toijer att företag får undanta fem personer från principen sist in först ut, vid uppsägningar, oberoende av företagets storlek. I dag gäller undantag för två personer för företag med högst tio anställda.

– Det utökade undantaget från turordningsreglerna är ett bra förslag, men man borde gå längre. Eftersom en stor del av jobben finns i större företag bör möjligheten till undantag stå i proportion till företagets storlek, säger Mattias Dahl i en kommentar.

– Vi är övertygade om att parterna kan komma överens om betydligt bättre regler för morgondagens arbetsmarknad.

TMFs förhandlingschef Eva Glückman håller med Mattias Dahl och framhåller att det finns ett stort behov av reformer och att mycket i utredningens förslag är bra, men att det alltid är bättre om parterna kommer överens själva eftersom det ger mer långsiktigt hållbara och förutsägbara regler.

MER OM LAS - Det var i slutet av april som regeringen beslutade om direktiv för en utredning av lagen om anställningsskydd, LAS. Utredningen bygger på Januariavtalet och direktivet är att fokus ska ligga på fyra områden: tydligt utökade undantag från turordningsreglerna, skärpt arbetsgivaransvar för de anställdas kompetensutveckling och omställningsförmåga, lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag, samt bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsformer. Justitierådet Gudmund Toijer utsågs till särskild utredare.

Parallellt möts arbetsmarknadens parter - Svenskt Närringsliv, LO och PTK - i förhandlingar, som just nu har uppehåll och kommer att återupptas den 1 augusti. Om man kommer överens om vilka villkor som ska gälla för de fyra fokusområdena har regeringen meddelat att detta i så fall kommer att ligga till grund för lagförslag, i stället för utredningens förslag.