NYHET - EKONOMI

”Vi måste göra allt för att säkra företagens överlevnad”

Svenskt Näringsliv föreslår 200 miljarder kronor i räddningspaket för företagen. Det meddelades vid en pressträff under tisdagen. På önskelistan till politiker finns bland annat utvidgade korttidspermitteringar och tillfälligt slopade arbetsavgifter och egenavgifter för alla företag. TMF:s chef för branschutveckling, Cecilia Ask Engström, betonar att det är viktigt med snabba, kraftfulla insatser, och att regeringens åtgärder inte kommer att vara tillräckliga.

24 mars 2020
Cecilia Ask Engström
Foto: TMF

- Svenskt Näringsliv presenterade idag sitt förslag på hur vi räddar företag, jobb och välfärden i Sverige. Läget är mycket allvarligt och vi måste göra allt för att säkra företagens överlevnad. Det är viktigt med snabba och kraftfulla insatser, att senare försöka återskapa förlorade arbetstillfällen kommer att komma till en betydligt högre kostnad, säger Cecilia Ask Engström.

- Regeringen har redan presenterat åtgärder för att stödja företagens likviditet, men med den unika situation vi befinner oss i och står inför kommer det krävas betydligt mer omfattande insatser från statligt håll. För att företag som står inför en situation där omsättningen kraftigt faller eller helt försvinner behövs minskade utgifter, inte kostsamma lån till en hög ränta. TMF välkomnar därför Svenskt Näringslivs förslag med konkreta stödåtgärder för företagens inkomstbortfall. Att under tre månader slopa arbetsgivaravgiften för alla företag är nödvändigt för att så många som möjligt har ett jobb att gå tillbaka till om några månader. Vi stödjer också utökade möjligheter till korttidspermittering.

- Många av våra medlemsföretag är beroende av internationella leveranser - både när det gäller insatsmaterial och leveranser till slutkund. Det är därför även av stor vikt att regeringen arbetar nära EU så att transporter över gränser fungerar. Genomsnittsföretaget av TMF:s medlemmar har 11 anställda, och i detta läget blir det extra viktigt att fokusera på hur vi får de små företagen att överleva denna unika situation.

Cecilia Ask Engström betonar även att regeringen på sikt måste sätta in kraftfulla åtgärder för att frigöra konsumtionskraft.

- Utan insatser som möjliggör en återgång till tidigare konsumtionskraft riskerar nuvarande insatser att bli verkningslösa på lång sikt.

Läs Svenskt Näringslivs sammanfattning av förslagen