NYHET

Efterlängtad YH-utbildning i produktionsteknik

En av de utbildningar som har beviljats start hösten 2020 av Myndigheten för yrkeshögskolan är ”Produktionsteknik trä, möbel och inredning”, som ska genomföras av Träcentrum med studieorter i Nässjö och i Tibro. TMF har varit en av de drivande parterna.

9 januari 2020
Utbildning
Foto: TMF

- Produktionsteknik lyfts av våra medlemsföretag som en av de strategiskt viktigaste kompetensutmaningarna i trä- och möbelindustrin. Det är därför oerhört viktigt att denna utbildning som bygger på vad företagen efterfrågar kommer till stånd.

Det är en bild som delas av Sonnie Byrling, vd på Swedese.

- Det är mycket glädjande att den här utbildningen beviljats och att Träcentrum blir genomförare. Branschen är i stort behov av produktionsteknisk kompetens för att möta nuvarande och framtida utmaningar.

Utbildningen genomförs i samarbete med Tekniska Högskolan i Jönköping under tre terminer och rustar deltagarna med produktionsteknisk kompetens specifikt för trä-, - möbel- och inredningsföretag. Utbildningen genomförs i nära samarbete med företag och det är fullt möjligt att kombinera studier med deltidsarbete.

- Vårt uppdrag är att stödja trä-, möbel- och inredningsföretag med kompetensutveckling och kompetensförsörjning, säger Joakim Brocbäck, vd för Träcentrum i Nässjö. En YH-utbildning i produktionsteknik speciellt inriktat mot branschen och på två platser, Nässjö och Tibro med närhet till företagen, är mycket viktigt. Utbildningen skall utformas så att den både attraherar nya personer till företagen och kan användas som kompetensutveckling av befintlig personal.