TMF - en del av Svenskt Näringsliv

Svenskt näringsliv
Foto: Svenskt Näringsliv

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är – tillsammans med 49 medlemsorganisationer – en del av Svenskt Näringsliv och därmed är vi också den ledande företagarorganisationen i Sverige med totalt cirka 60 000 företag. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs möjlighet att påverka bygger på tre saker.

  • För det första är det Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch eller industri och att representera HELA näringslivet. Det handlar bland annat om regelverk, skatter, immaterialrätt, kompetensförsörjning, energi, hållbarhet infrastruktur, internationella handelsförutsättningar – områden som sammantaget leder till ett bra företagsklimat i hela landet.
    Svenskt Näringsliv formulerar själv att "vi är företagsamhetens röst i Sverige. Ett bättre företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb och ett bättre Sverige. Det är Svenskt Näringslivs uppdrag."

  • För det andra har Svenskt Näringsliv en bred expertkunskap på områden som är angelägna och relevanta (se ovan). I kombination med en gemensam samverkan blir därmed Svenskt Näringsliv en stark kraft för såväl näringsliv som på den svenska arbetsmarknaden. Vi är en tung motpart till de fackliga organisationerna i avtalsrörelserna vilket gynnar företag som är våra medlemmar.
  • För det tredje har Svenskt Näringsliv byggt upp ett påverkansarbete med förmåga att föra näringslivets talan. Påverkansarbetet sker ofta genom dialog med utredare och beslutsfattare i kommuner, stat och EU:s institutioner.
    Svenskt Näringslivs arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.

Att TMF har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv gör det även möjligt att erbjuda mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar till våra medlemmar.

Läs mer om Svenskt Näringsliv på svensktnaringsliv.se.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in