Byggvarudeklarationer

bvd
Foto: TMF

En byggvarudeklaration utgör en samlad grund för bedömning av varans miljöpåverkan. Den är ofta underlaget när det gäller val av byggvaror.

Formulär, riktlinjer och anvisningar finnas att ladda ner kostnadsfritt från BVD - Föreningen för Byggvarudeklarationers - webbplats.

BVD är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras. Systemet med BVD bygger på ett frivilligt åtagande inom byggsektorn och det är ett branschgemensamt format för hur information om byggvarors miljöpåverkan ska kommuniceras.

Den nya Byggvarudeklarationen, eBVD2015, är helt digital vilket innebär att tillverkare fyller i sin information i en inmatningsmodul på nätet.
Registrera eBVD2015

Användare av Byggvarudeklarationer kan även söka eBVDer i en samlad databas. När man publicerar deklarationerna kommer de att bli fritt synliga och sökbara (som pdf:er) på byggmaterialindustrierna.se och de kan även länkas till era egna webbplatser så att de alltid är uppdaterade. Eftersom all versioner sparas kommer även äldre Byggvarudeklarationer att bli tillgängliga.