Omplaceringsåtgärder

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är inte begränsat till att avse rehabiliteringsåtgärder för en återgång till arbete inom ramen för arbetstagarens tjänst eller befattning. Även möjligheterna att efter rehabilitering omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren måste övervägas. Detta innebär bl.a. att omplacering kan ske till ett annat kollektivavtalsområde.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in