TMF:s marknadsrapport

TMF:s marknadsrapport.

TMF:s marknadsrapport tas fram i samarbete med Tyréns två gånger per år fr.om hösten 2018. Rapporten är endast digital.

Den senaste rapporten  - nr 2 2019 - innehåller dels en omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, dels en omvärldsanalys med tema "Träbyggandet på den politiska agendan".

Utdrag ur analysen:

"Vid en första anblick kan det vara svårt att överblicka, men träbyggandets politiska avtryck syns idag på i stort sett samtliga styrningsnivåer.
För den kommun som vill öka incitamenten att bygga med trä ser den hemliga ingrediensen ut att vara att systematiskt integrera trä i det övergripande hållbarhets- och utvecklingsarbetet. Allt fler kommuner har också idag träbyggnadsstrategier antagna i kommunfullmäktige."

Nr 1 2019 innehöll en omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggsektorn.

Prenumeration

Vill du prenumerera på TMF:s marknadsrapport?
Skicka ett mejl till info@tmf.se med namn och e-post så sätter vi upp dig på utskickslistan.