TMF:s marknadsrapport

TMF:s marknadsrapport.

TMF:s marknadsrapport, med ny form och nytt upplägg, tas fram i samarbete med Tyréns två gånger per år fr.om hösten 2018. Rapporten är endast digital.

Den nya rapporten innehåller dels en omvärldsbevakning med en övergripande bild av det aktuella läget på bostadsmarknaden dels en omvärldsanalys inom ett aktuellt ämne i bostadsdebatten som är av relevans för TMF:s medlemsföretag.

I nummer 2 2018 är temat " Hur kommer arkitekturpolicyn att påverka trä- och småhusbranschen?".

Prenumeration

Vill du prenumerera på TMF:s marknadsrapport?
Skicka ett mejl till info@tmf.se med namn och e-post så sätter vi upp dig på utskickslistan.