Byggmaterialindex

- ökning med drygt 7 procent under årets första kvartal

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 7 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Detta är i linje med hur utvecklingen har sett ut hittills under pandemin, då samtliga kvartal har haft en ökning på över 7 procent. Försäljningsutvecklingen har varit likartad mellan regionerna i riket sett till den geografiska indelning som görs i Byggmaterialindex.

Av de stora varugrupperna är det träprodukter som har haft den starkaste utvecklingen. Under årets första kvartal uppgick försäljningsökningen till över 20 procent.

- Branschen har inlett året starkt och försäljningsutvecklingen var i linje med de senaste kvartalen. Jämförelsen görs med ett kvartal som till stora delar ägde rum före pandemin. Kommande månader möter branschen höga jämförelsetal, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna, i en presskommentar.

Fakta om Byggmaterialindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial, som samlar över 900 medlemsföretag. Deras verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom skapa en attraktiv hållbar, digital och lönsam bransch.