Byggmaterialindex

- ökning med 12,6 procent under årets andra kvartal

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 12,6 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Totalt landade tillväxten för det första halvåret på 11,1 procent.

Försäljningsutvecklingen under årets andra kvartal var hög i samtliga fem regioner som presenteras i Byggmaterialindex, jämfört med samma period föregående år. Högst tillväxt hade mellersta och norra Sverige. Det andra kvartalet är byggmaterialhandelns viktigaste sett till volym under året och totalt hänförs ungefär 30 procent av årsförsäljningen till den perioden.

–Våren och försommaren har varit mycket speciell. Mer tid hemma under våren har genererat många kunder att handla till sina hem- eller trädgårdsprojekt. Samtidigt har avtalade byggprojekt fortsatt under våren, vilket gjort att proffsförsäljningen inte avstannat under perioden, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna i en presskommentar.

Byggmaterialhandeln är en av de branscher inom detaljhandeln som klarat sig bra under coronapandemins inledande månader.Det är däremot för tidigt att säga om branschen klarat sig genom krisen. Minskade ekonomiska resurser bland företag och konsumenter kan leda till indragna investeringar och renoveringar, vilket i hög grad kommer påverka byggmaterialhandeln.

Fakta om Byggmaterialindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial, som samlar över 900 medlemsföretag. Deras verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom skapa en attraktiv hållbar, digital och lönsam bransch.