Byggmaterialindex

- ökning med 2 procent under årets tredje kvartal

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 2 procent under det tredje kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på 3,8 procent för årets första nio månader.

– Att branschen haft positiv tillväxt under årets tre första kvartal gör att 2019 ser ut att bli ett bra år för byggmaterialhandeln, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Kvar av året är de för bygghandeln viktiga höstmånaderna och en traditionellt lugnare decembermånad sett till försäljning.

Fakta om Byggmaterialindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps kvartalsvis 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Fredells, Karl Hedin, K-Rauta, Optimera, Woody Bygghandel och XL-BYGG. Företagen omsätter tillsammans cirka 46 miljarder kronor årligen (inklusive moms).

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial, som samlar över 900 medlemsföretag. Deras verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom skapa en attraktiv hållbar, digital och lönsam bransch.