Träskivor

Produktionssiffran för 2021 visas med ett års eftersläpning. Produktionen för träskivor (spånskivor och plywood) under 2020 var 651 000 m3 (663 000 2019). Den totala exporten för träskivor 2021 var 57 000 m3, (37 000 m3 2020).

Träskiveidustrins utveckling visas i fil till höger.

Under 2021 har följande företag ingått i statistiken;

Spånskivor
Byggelit AB, Lit
Ikea Industry Hultsfred AB
Plywood
Moelven Vänerply AB, Otterbäcken