Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 9,6 procent till 3 133,9 miljoner kr under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020. Totalt antal stommar ökade med 2,9 procent till 1 653 263 stommar under samma period. Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter.

När det gäller exporten av köksinredningar minskade den med 9 procent till 640,8 miljoner kronor under januari-december 2020 medan importen ökade med 2 procent till 885,7 miljoner kronor.
I filen till höger kan du ladda ner exportsiffror samt se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.