Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 3,4 procent till 5 450,2 miljoner kr under kvartal 1-4 2020 jämfört med samma period 2019. Totalt antal stommar minskade med 0,2 procent till 3 039 044 stommar, i stort sett oförändrat med 2019. Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter. När det gäller exporten av köksinredningar minskade den med 9 procent till 640,8 miljoner kronor under januari-december 2020 medan importen ökade med 2 procent till 885,7 miljoner kronor.

I filen till höger kan du ladda ner exportsiffror samt se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.