Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 1,9 procent till 1 388,4 miljoner kr under första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019. Totalt antal stommar minskade med 1,9 procent till 792 775 stommar. När det gäller exporten av köksinredningar minskade den med 12 procent till 168 miljoner kronor under januari–mars 2020. Importen var i stort sett oförändrad med 230 miljoner kronor.

Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter.

I filen till höger kan du ladda ner exportsiffror samt se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.