Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar minskade med 0,2 procent till 2 791,2 miljoner kr under kvartal 2 2019 jämfört med samma period 2018.

Den totalt fakturerade försäljningen av antal stommar minskade med 3,3 procent till 1 626 029 stommar, Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter.

I filen till höger kan du ladda ner och se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.