Samverkan

Kinnarps; bord Skandiform, Slitz. Stol Skandiform, Jeffersson.
Foto: Kinnarps; bord Skandiform, Slitz. Stol Skandiform, Jeffersson.

TMF är en av 48 medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Tillsammans med Grafiska Företagen, Skogsindustrierna samt Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) äger TMF serviceaktiebolaget Arbio AB.

TMF och Arbio AB

Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer.

* TMF (Trä- och Möbelföretagen) är föreningen där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om TMF-företagens betydelse för trä- och möbelindustrin. FöreningenTMF tecknar kollektivavtal.

* Arbio AB är dotterbolag till föreningen. Arbio ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.

Läs om de andra medlemsorganisationerna: