NYHET - BYGGANDE & BOSTADSPOLITIK

FILMLANSERING: Fler småhus till folket!

Idag lanserar TMF, Trä- och Möbelföretagen en animerad film om behovet av fler trädgårdsstäder. Filmen utgår från TMFs rapport (Trädgårdsstaden – en hållbar stadsmiljö) som jämför hållbarhetsaspekterna mellan trånga bostadsområden och blandad småhusbebyggelse.

18 november 2022
Trädgårdsstaden
Foto: TMF

TMF har i många år drivit ett aktivt påverkansarbete för att bidra till en mer hållbar stads- och samhällsplanering, i stället för den som idag domineras av områden där man bygger tätt och på höjden. Kommunala stadsplanerare fortsätter att planera och bygga på det här sättet eftersom man tror att det gynnar ekonomisk tillväxt, löser bostadsbristen och att det är det bästa för klimatet. Men faktum är det motsatta. Forskning visar att trädgårdsstäder med varierad bebyggelse ihop med naturen ger 38 procent lägre klimatavtryck. Och det är så 7 av 10 människor allra helst vill bo.  

- Med den här filmen hoppas vi kunna förändra den bilden och samtidigt bidra till en mer   hållbar stads- och samhällsplanering, säger Mikaela Pietrzak, projektledare på TMF.

Behovet av en blandad bebyggelse är stort och diskuterades bland annat i riksdagen i förra veckan vid ett seminarium som TMF arrangerade och där den nytillträdda bostadsministern deltog.

- Politiken är rörande överens om att den här frågan behöver krafttag. Men det räcker inte med ord, nu vill vi se action också, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert som hoppas att filmen kan bidra till en bredare diskussion om hur man kan utveckla hållbara städer med fokus på just småhus i trädgårdsstäder.

 

Fakta - Trädgårdsstaden: Trädgårdsstäder kan beskrivas som en kompromiss mellan livet i staden och på landet. Småskalig, blandad småhusbebyggelse med villor, radhus och låga flerbostadshus av småstadskaraktär där trädgårdar utgör en stor del av området. 

 

Gör plats för fler småhus i Sverige!

Animerad film om varför trädgårdsstaden är lösningen på samhällsutmaningarna