DEBATT - TRÄHUS & BOSTADSPOLITIK

”Politiker i Kronobergs län vill ha fler småhus men bromsar utvecklingen”

Många kommun- och regionpolitiker är väl medvetna om behovet av fler småhus, men åtskilliga av dem faller på eget grepp och fungerar som bromsklossen som sätter stopp för en potentiell småhusboom. Det visar en färsk undersökning från branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, som vill se en ny egnahemsrörelse. Läs utdrag ur ett debattinlägg av David Johnsson respektive Gustaf Edgren, publicerat i Smålandsposten den 14 oktober.

14 oktober 2022
DEBATT: ”Småhus existerar inte i kommunernas planering”
Foto: Pixabay

”Det är uppenbart att politikerna har prioriterat ned bostadsfrågan under valrörelsen. Framförallt har människors möjligheter att skapa sin egen trygghet tappats bort eller fastnat i populistiska utspel. Vi vill påminna landets tillträdande kommunalråd och regionråd att nyckeln till ett eget hem också är nyckeln till ett tryggare samhälle.
TMF:s Politikerbarometer, framtagen i samarbete med Demoskop, har frågat 4 000 kommun- och regionpolitiker runt om i landet hur de ser på småhusens roll i samhället. Frågorna ställdes vid två tillfällen hösten 2020 och vid ett tillfälle helt nyligen. Resultatet är slående. Trots politikernas uttalade ambition att satsa på småhus säger verkligheten något annat.

Av kommunpolitikerna i Kronobergs län tycker 69 procent att det finns ett mycket eller ganska stort behov av att bygga fler småhus. Bland regionpolitikerna är 76 procent av samma åsikt.

TMF har därför tagit fram ett bostadspolitiskt program med åtgärder som kan öka småhusbyggandet. Här finns konkreta förslag för att sänka kostnaderna, förbättra den kommunala planeringen och effektivisera det statliga regelverket. Det är hög tid för en modern småhusboom.”