NYHET - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION & ENERGI

"Elstöd är en liten men klen tröst"

Svenska Kraftnät har presenterat sitt förslag till elprisstöd. Flaskhalsavgifter motsvarande 55 miljarder kronor fördelas mellan drabbade hushåll och företag i elområde 3 och 4. Läs kommentar från TMF:s vd David Johnsson.

28 oktober 2022
David Johnsson
Foto: Juliana Fälldin

- I den bästa av världar hade den här typen av statliga stöd inte varit nödvändiga. Men följdeffekterna av ett uteblivet stöd hade varit förödande för trä- och möbelindustrin där 84 procent av medlemsföretagen har sin verksamhet i södra Sverige, säger David Johnsson, vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Hur mycket stöd som delas ut beror på stödnivån i elanvändarens elområde och på elförbrukningen under en bestämd tolvmånadersperiod.

I elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde SE4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Formerna och tidpunkten för att få ut stödet är inte klart.  Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen för hantering av utbetalningen.

- Det krävs krafttag för att underlätta för dem som skapar jobb och välfärd. Våra medlemsföretag behöver stabil och planerbar tillgång till fossilfri energi för att kunna fortsätta vara innovativa och våga investera. Själva grundproblemet kvarstår dock. Med tanke på Sveriges havererade elförsörjning är regeringens stöd en klen tröst, avslutar David Johnsson.