NYHET - NÄRINGSPOLITIK, TRÄHUS & EKONOMI

Banker fortsätter ducka för amorteringsundantag

Idag kom Finansinspektionen med sin rapport Låntagarbaserade åtgärder vid hög inflation och stigande räntor. Rapporten utvärderar hur amorteringskraven påverkar hushåll med lägre inkomster och små marginaler. Finansinspektionen menar att en ändring eller paus av amorteringskrav inte är en träffsäker eller ändamålsenlig åtgärd för att hjälpa de hushåll som är mest i behov av stöd på grund av ökade kostnader för mat, el, bensin och annat.

14 oktober 2022
Hus budget procent
Foto: Pixabay

Enligt David Johnsson, vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen, var rapportens slutsatser väl kända på förhand och innehåller få överraskningar.

Idag undantar Finansinspektionen hushåll som köper nyproducerade bostäder från amorteringskravet de första fem åren.

- En fråga som måste adresseras är att kreditinstituten sällan tillämpar Finansinspektionens undantag för amorteringsfrihet vid nyproduktion. Denna uddlöshet innebär stora konsekvenser för träindustrin att bygga de energisnåla och eftertraktade småhus som de flesta människor vill bo i.

Behovet av att öka småhusbyggandet (villor och radhus) är större än på flera årtionden - nyproduktionen är idag den lägsta på 100 år och betydligt lägre än i jämförbara länder enligt siffror från SCB. Enligt samtliga bedömare – däribland Boverket – kommer dessutom bostadsbyggandet att falla kraftigt de närmaste åren till följd av stigande räntor och ökade byggkostnader. Samtidigt som byggandet av mindre lägenheter, 1:or och 2:or, ligger på en fortsatt hög nivå, har småhusbyggandet hindrats av den kommunala planläggningen på många håll i Sverige. Trä- och Möbelföretagen, presenterade tidigare i våras ett åtgärdsprogram med förslag inom ett stort antal områden för att öka småhusbyggandet.