NYHET - MÖBLER

Delta i enkät och bidra till bättre upphandling av möbler och inredning

Statens inköpscentral har inlett en förstudie inom området 'Möbler och inredning' inför en kommande upphandling av statliga ramavtal för området.

2 mars 2022
Bidra till bättre upphandling av möbler och inredning
Foto: Mostphotos

Statens inköpscentral har inlett en förstudie inom området 'Möbler och inredning' inför en kommande upphandling av statliga ramavtal för området.

I förstudien genomförs bl.a. en analys för att kartlägga marknadens utbud och branschens förutsättningar. Branschens synpunkter är viktiga här, varför Statens inköpscentral bjuder in leverantörer till att besvara en enkät som riktar sig till potentiella anbudsgivare som inte är ramavtalsleverantörer i dagsläget. Leverantörer som är ramavtalsleverantörer idag har fått en annan enkät tillsänd, direkt från inköpscentralen.

Syftet med enkäten är att ta del av era synpunkter och erfarenheter från den föregående statliga ramavtalsupphandlingen och området möbler och inredning i övrigt. Enkäten tar cirka 60 minuter att besvara. Saknar ni kunskap om de nuvarande ramavtalen kan den dock ta lite längre tid.

Enkät & nuvarande ramavtal

Länk till enkäten
Information om de nuvarande ramavtalen

Vänligen besvara enkäten senast fredag den 18 mars 2022.

Vid eventuella frågor rörande enkäten eller förstudien i övrigt, vänligen kontakta: william.friberg@kammarkollegiet.se.

Ta gärna chansen att bidra med synpunkter för att ge inköpscentralen förutsättningar att genomföra bästa möjliga upphandling på möbler och inredning!