NYHET - UPPHANDLING

”Viktigt att ställa krav på produktionen och att möbler ska ha lång livslängd”

Nyligen presenterade Upphandlingsmyndigheten nya reviderade krav för upphandling av möbler – med ökad betoning på cirkularitet och tillgänglighet. TMF ser väldigt positivt på innehållet och intentionerna med de nya kriterierna och hur de arbetats fram i dialog med stora delar av branschen.

21 december 2021
”Viktigt att ställa krav på produktionen och att möbler ska ha lång livslängd”
Foto: Sören Andersson

Så här säger Linda Löf, ansvarig för möbler inom TMF Branschutveckling:

- Kriterierna är framtagna i dialog med en rad intressenter, däribland näringslivet, myndigheter, miljömärkningar och intresseorganisationer. Detta borgar för att kraven både är relevanta och realistiska, samtidigt som upphandlingen verkligen driver utveckling mot mer hållbara möbler där man designar och producerar enligt cirkulär logik.

- Precis som Upphandlingsmyndigheten menar så är det viktigt att ställa krav på produktionen och att möbler ska ha lång livslängd. Svensk möbelindustri är ledande i att utveckla och leverera hållbara, funktionella och ändamålsenliga produkter med just lång livslängd och hög prestanda. TMF ser fram emot att Upphandlingsmyndighetens krav nu får stor spridning inom offentlig upphandling inom hela riket.

Upphandlingsmyndighetens nya hållbarhetkriterier gör det enklare att ställa krav som främjar ökad cirkularitet vid offentlig upphandling av möbler, men som också ställer hållbarhetskrav på produktionen. Enligt forskningsinstitutet RISE beräknas kontorsmöbelproduktionen i Sverige årligen bidra till klimatpåverkan med mer än 150 000 ton CO2-ekvivalenter. Genom att använda sig av cirkulära affärsmodeller går det enligt RISE att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent i jämfört med linjära affärsmodeller där möbler produceras, används och slutligen slängs.

– Våra nya hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla möbler som producerats på ett sätt som minskar påverkan på miljön vid produktionen. Kriterierna ger också ökade förutsättningar för cirkulär användning av möbler genom krav på ingående kemiska ämnen samt krav som ger möbler som håller länge och går att reparera, säger Joakim Thornéus, hållbarhetspecialist på Upphandlingsmyndigheten, i en presskommentar.

Möbler som kan användas av brukare med olika behov ger en mer effektiv användning av produkterna. De nya kriterierna innehåller därför kvalificeringskrav där leverantören ska visa hur man arbetar med frågor kring tillgänglighet. Kriterierna innehåller även ett kontraktsvillkor som kan användas för att få råd av leverantören, exempelvis vid val av produkter när det finns särskilda behov.

– Lång livslängd är en förutsättning för att möbler ska kunna återbrukas. Därför har vi tagit fram flera nya kriterier som ska bidra till detta. Vi har nya krav på möbelns kvalitet och funktion, möjliggörande av reparation, spårbarhet samt bruks- och skötselanvisningar, säger Joakim Thornéus.

Slutligen har Upphandlingsmyndigheten skärpt kriterierna som ställer krav på miljö- och hälsofarliga ämnen samt synkroniserat kraven på textilier.