NYHET

Anna Freij ny förhandlingschef på TMF

Anna Freij tar vid årsskiftet över som förhandlingschef på TMF efter Eva Glückman som samtidigt efterträder Ravindra Parasnis som vd på Grafiska Företagen. Anna har varit tio år på TMF med stor rutin som förhandlare.

16 november 2021
Anna Freij ny förhandlingschef på TMF
Foto: Sören Andersson

Anna Freij är jurist i grunden och började som förhandlare på TMF 2011, för att från 2013 vara förhandlare åt både TMF och Grafiska Företagen. Hennes tidigare befattningar var som jurist på Sveriges Dramatikerförbund samt som tingsnotarie i Solna Tingsrätt.

Under sin tio år på TMF har Anna lett förhandlingar för medlemsföretagen på lokal och central nivå samt representerat medlemsföretag i rätten. Hon har även varit ansvarig för Tjänstemannaavtalet och Ledaravtalet på Grafiska Företagen och TMF.

– Jag är väldigt glad över förtroendet och ser fram emot att få fortsätta leda det viktiga arbete som avdelningen gör i arbetsgivar- och förhandlingsfrågor. Jag är mån om att vi ska skapa så bra förutsättningar som möjligt för våra medlemsföretag i deras arbetsgivarroll, både med tanke på avtalsrörelsen 2023 och kommande förändringar inom arbetsrätten, säger Anna Freij.

Anna Freij tillträder som förhandlingschef den 1 januari.