NYHET

Möjlighet till korttidspermittering upp till 80 procent

Till följd av den nya tillfälliga pandemilagen kommer företag nu ha möjlighet att korttidspermittera personalen upp till 80 procent under perioden januari-mars. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

12 januari 2021
Möjlighet till korttidspermittering upp till 80 procent
Foto: C&D snickeri

Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger kvar. Vi har tidigare skrivit om de ändrade regelverken för korttidspermittering som gäller från den 1 december. Möjligheten till korttidspermittering med 80 procent gäller först från den 1 januari.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att " Bakgrunden till förslaget är den nya pandemilagen som trädde i kraft 10 januari och som ger regeringen nya befogenheter att vidta åtgärder för att för att motverka trängsel eller på andra sätt förhindra smittspridning. För det fall kraftigare restriktioner skulle tillämpas kan det uppstå situationer då arbetstiden behöver förkortas med mer än dagens maximala 60 procent. Därför införs en möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent under perioden januari-mars. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar."

Vi har avtal med motparterna som ger stöd för korttidspermittering med 20, 40, 60 och 80 procent.

Du hittar uppdaterade mallar för avtal för korttidsarbete på Mina sidor, eller via våra sidor om korttidsarbete.