NYHET - AVTAL 2020

Nu drar avtalsrörelsen igång – igen!

Idag, den 1 oktober, återupptas förhandlingarna om nya kollektivavtal. På grund av Corona-pandemin förlängdes kollektivavtalen som skulle löpt ut den 31 mars i våras till att gälla fram till och med den 31 oktober. Nya avtal kommer därför förhandlas under oktober och först ut är som vanligt industrin. Det sker i ett läge då den ekonomiska framtiden är extremt osäker.

1 oktober 2020
Eva
Foto: TMF

- Vi befinner oss i en ekonomisk kris orsakad av pandemin. Osäkerheten inom världsekonomin är stor och vi har en hög arbetslöshet säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF. Många företag har behövt varsla om uppsägningar. Parterna måste då ta ett gemensamt ansvar att förhandla ansvarsfullt så att inte fler arbetstillfällen äventyras.

När förhandlingarna inleds i oktober så startar inte dessa om från noll. De resultat som nåddes i mars avseende förändringar i de allmänna anställningsvillkoren kommer finnas med. Förhandlingarna kommer att ledas av de opartiska ordförandena under oktober.

Förhandlingarna ska vara avslutade och nya avtal träffade senast den 31 oktober.

- Coronakrisen har påverkat branscher på olika sätt så det kommer innebära stora utmaningar under förhandlingarna då en avtalsnivå ska förhandlas fram som hela arbetsmarknaden kan leva med, avslutar Eva Glückman.

Vad gäller?
Ajourneringen av Avtal20 innebär att avtalen med GS-facket och tjänstemannaorganisationerna förlängts att gälla i nuvarande form fram till och med den 31 oktober. Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar vilket innebär att inga lönerevisioner ska genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits och slutförts.