NYHET - EKONOMI

"Hade behövt fler reformer för att stärka svensk industri"

Den höstbudget som lades fram under måndagen innehåller flera viktiga satsningar för att parera kortsiktiga och långsiktiga hot mot samhället. Det gäller bland annat sänkta arbetsgivaravgifter för unga samt en stor satsning på energieffektivisering. TMF:s vd David Johnsson efterlyser dock flertalet reformer som hade behövs för en stärkt svensk industri – inklusive åtgärder att öka nyproduktionen av bostäder.

21 september 2020
DEBATT: "Sveriges framtidstro bygger på en grund av cement"
Foto: Pressbild

Om sänkta arbetsarbetsgivaravgifter:

- Att regeringen väljer att sänka arbetsgivaravgiften för unga är givetvis välkommet. Branschen har länge dragits med matchningsproblem och en sänkt arbetsgivaravgift möjliggör för unga med låg arbetslivserfarenhet att etablera sig i branschen. Att staten väljer att fortsätta utbyggnaden av yrkesvux kommer också bidra till att matchningsproblematiken minskar. Dessa insatser måste dock vara långsiktiga för att få fullgod effekt.

- Vi ser dessvärre att ungdomsarbetslösheten ökar och därtill även antalet unga som inte klarar av skolan. För att få bukt med detta krävs ytterligare insatser för att stärka matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad. Budgeten saknar dessvärre även nödvändiga satsningar för att upprätthålla god samhällsservice på landsbygden. Utan en upplevd trygghet från samhället kommer industrin fortsätta brottas med kompetensförsörjningen på mindre orter.

Om satsning på energieffektivisering och renovering:

- Att regeringen väljer att satsa 4,6 miljarder under en treårsperiod för energieffektivisering och renovering är en välkommen och viktig hållbarhetssatsning. Även om renoveringstakten de senaste åren har varit god så finns mycket kvar att göra. Det är betydligt viktigare för svensk energiförsörjning och för att nå klimatmålen att det gamla beståndet ökar standarden. Det renoveringsstöd som avvecklades 2019 hade dock stora brister och politiken måste denna gång vara lyhörda mot branschen och fastighetsägare vid ett återinförande.

- Det är också väldigt olyckligt att regeringen valt att utöka rut-avdraget utan en återgång till det gamla rot-avdraget. Vid en återgång till 50 procent av arbetskostnaden och ett höjt maxtak från 50 000 till 100 000 per person skapasr 7 500 nya heltidstjänster och man motverkar en osund arbetsmarknad såväl som mygel. När det gäller att öka nyproduktionen av bostäder lyser regeringen fortfarande med sin frånvaro. Det är förvisso positivt att investeringsstödet utökas, även om detta inte kan ses som en prioriterad åtgärd för ökad nyproduktion.