DEBATT - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

DEBATT: "Sverige behöver fler yrkesutbildade"

Svensk industri är i stort behov av fler yrkesutbildade. Vi ser att gymnasie- och vuxenutbildningarna inte klarar av att matcha arbetsmarknadens behov och därför välkomnar vi Lars Stjernqvists utredning om en mer arbetsmarknadsanpassad utbildning. Det skriver representanter för fack och arbetsgivare inom Industrirådet.

10 augusti 2020
Kompetensförsörjning
Foto: Teknikcollege

"Nyligen lämnade Lars Stjernqvist över sin utredning om planering och dimensionering av gymnasial utbildning till regeringen. Det är en angelägen utredning. Gymnasial utbildning fungerar inte tillräckligt bra i dag – varken för ungdomar, vuxna eller näringslivet. Särskilt inom industrin är problemen tydliga."

.......Flera av förslagen i utredningen liknar lösningar som industrins parter länge försökt driva inom ramen för industrins egen utbildningsplattform, Teknikcollege.

Vi – parterna inom Industrirådet – vill särskilt peka på tre avgörande delar."

Läs hela debattinlägget på Dagens Samhälle.