NYHET

TMF:s styrelse 2020-2021: Claes Hansson kvar som styrelseordförande och nyval av Jonas Hernborg

TMFs stämma har valt en ny styrelse för kommande verksamhetsår - en styrelse som fått en delvis förändrad sammansättning sedan såväl Henrik Hjalmarsson, Inwido, som Christer Pehrsson, Kährs, förklarat att de inte stått till förfogande för omval till ett nytt verksamhetsår. Ny styrelseledamot blev Jonas Hernborg, vd på Elitfönster. Claes Hansson, Götenehus Group AB, återvaldes som styrelseordförande 2020-2021

6 maj 2020
möte
Foto: TMF

P g a Corona-viruset genomfördes TMF: s årsstämma genom fullmaktsförfarande, med ordförande, vd, styrelsens sekreterare samt fullmaktstagare på plats.

Med omval av Claes Hansson, Johan Jonsson och nyvalet av Jonas Hernborg ser därmed styrelsen ut på följande sätt framöver:

Ordförande

  • Claes Hansson, Götenehus Group AB

Vice ordförande

  • Johan Jonsson, Drömtrappor AB

Ledamöter

  • Henric Fransson, Ballingslöv AB
  • Beatrice Henriksson, Svenska Fönster AB
  • Jonas Hernborg, Elitfönster AB
  • David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen (TMF)
  • Robert Petersson, Kinnarps AB
  • Anna-Karin Tyskhagen, Dala Ledstång & Snickeri AB
  • Marcus Westdahl, EFG European Furniture Group AB