NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Industrins piloter utbildas i Skellefteå

Den svenska industrin har ett skriande behov av produktions- och processtekniker. Vid Yrkeshögskolan i Skellefteå startas till hösten tre utbildningar där dessa piloter ska utbildas, och träindustrin finns representerad i ledningsgruppen via Lars Engman, verksamhetsledare på Träbransch Norr. Även TMF har haft en drivande roll i den norrländska utbildningssatsningen.

14 maj 2020
skellefteå
Foto: TMF

De tre utbildningarna är:

  • produktionstekniker med inriktning digitalisering och datorstödd tillverkning, tre omgångar á 25 platser.
  • produktionstekniker med inriktning automatiserade tillverkningsprocesser, tre omgångar á 30 platser.
  • processtekniker med inriktning underhåll och driftsäkerhet, fyra omgångar á 30 platser.

Just produktionstekniker är ett utbildningsspår som efterfrågas i hög grad av trä- och möbelindustrin och Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, ger följande kommentar:

– TMF har sedan länge identifierat produktionstekniker som en angelägen utbildning och en nyckelkompetens inom träindustrin och därför har vi stöttat den här ansökningsprocessen på mesta möjliga sätt. Det känns oerhört viktigt att nu kunna dra igång till hösten.

Valet av Skellefteå som utbildningsort var ganska självklart. Här finns sedan tidigare gräddan av Sveriges verkstads- och processindustrier, vilka nu kryddas med företaget Northvolt som bygger Europas största batterifabrik i Skellefteå.

Ulf Olofsson, rektor för Yrkeshögskolan i Skellefteå, konstaterar att det finns ett stort intresse för de tre utbildningarna.

– Tidigare har det varit svårt att få studenter till utbildningar av det här slaget. Men medvetenheten om att de leder till avancerade framtidsjobb har ökat under de senaste åren, berättar han i en presskommentar.

De tre utbildningarna har utvecklats i nära samarbete med 25 framgångsrika företag i Västerbotten, vilket är en garanti för att innehållet i studierna ligger helt i linje med industriernas utveckling. Yrkeshögskolan i Skellefteå har också ett nära samarbete med branschorganisationerna Träbransch Norr och Teknikföretagen.

Den ledningsgrupp som Lars Engman, verksamhetsledare för Träbransch Norr, sitter med i ansvarar för saker såsom antagning, examination, uppföljning-kvalitet, rekrytering-marknadsföring, samt utveckling och visioner.

Träindustrin finns även representerad i en fokus-/referensgrupp för Produktionstekniker - Tillverkning och produktion, genom Anders Rönnlund Produktionschef WB Trä AB och Maria Larsson Produktionstekniker SSC Klingan AB. Deras uppgift ligger mycket på utbildningens innehåll.

– Många av Sveriges teknikföretag är i stort behov av tekniker som behärskar exempelvis, digital 3D- och CNC-teknik, kvalitet och Lean, robot-, automatiserings- och underhållsteknik, säger Calle Lundahl, utbildningsutvecklare vid Yrkeshögskolan Skellefteå.

Dessutom ställer de 25 företagen upp med praktikplatser. Så mycket som en fjärdedel av utbildningstiden utgörs av praktik ute hos dem.

Unik boendegaranti

Under de närmaste fem åren ska 300 process- och produktionstekniker utbildas vid Yrkeshögskolan i Skellefteå. Dessa kommer från hela landet och att man i Skellefteå, via det kommunala bostadsbolaget Skebo, kan erbjuda en unik boendegaranti för alla studerande på eftergymnasiala utbildningar gör det lättare för intresserade att hoppa på utbildningen.

Studenterna består av hela spektret från de som kommer direkt från gymnasiet till personer som arbetat inom industrin och vill vidareutbilda sig till de som helt och hållet väljer att byta bransch. Under våren kommer Myndigheten för Yrkeshögskolan också att genomföra ett försök med YH-flex där en stor del av utbildningen kan valideras och kompletteras till examen. Planer finns även på att kunna erbjuda YH-studierna i Skellefteå som distansutbildning.

– Det blir en spännande blandning och vi ser verkligen fram emot att få ta emot alla nya studenter hos oss, säger Lena Drugge, utbildningsledare vid Yrkeshögskolan i Skellefteå.

På Campus Skellefteå ska det nu också etableras ett labb som är anpassat för utbildningarna till produktions- och processtekniker där den senaste tekniken finns tillgänglig. Skellefteå kommun har beslutat att investera tio miljoner kronor i detta teknikcenter som kommer att tas i bruk till hösten.

Källa: Pressmeddelande