DEBATT

DEBATTREPLIK: "Något är fel i svensk bostadsplanering"

Per Bolund och Emma Hult lanserade på AB Debatt intressanta tankar om att en ny egnahemsrörelse. Deras förslag är aktuellare än de kanske själva visste när de skrev artikeln. På vårt uppdrag frågade Demoskop hushållen hur den pågående pandemin påverkat deras uppfattning om olika bostadsformer. Hälften av alla hushåll uppgav att de nu var mer intresserade av att bo i småhus. Nästan ingen hade blivit mer intresserad av att bo i lägenhet.

19 maj 2020
debatt
Foto: TMF

"Sammantaget är det något som gått fel i svensk bostadsplanering. Trots att så många vill bo i småhus, och trots att vi har god tillgång på mark, har Sverige ett av Europas lägsta småhusbyggande. Resultatet är att småhuspriserna stiger, trots osäkra tider."

Läs hela debattartikeln