NYHET - EXPORT

”Företagen måste kunna räkna med exporthjälp – även kommande mandatperioder”

Parallellt med regeringens nya exportstrategi kan svensk möbelindustri publicera exportsiffror som visar att Sverige står starkare som internationell möbelnation än någonsin. Både exportandel och exportvolym har ökat kontinuerligt de senaste tio åren, och många svenska möbelföretag når framgång globalt. Det finns dock behov av ytterligare exportfrämjande insatser för möbelindustrin – inte minst när det gäller långsiktiga premisser och harmonisering kring miljömärkningar. Den 5 mars, på Möbelriksdagen i Växjö, lyfter TMF exportens betydelse för möbelindustrin och regionens företag.

4 mars 2020
Lammhults
Foto: Lammhults

- Regeringen behöver styra de exportfrämjande insatserna så att de begränsade resurser som finns hos myndigheter verkligen leder till resultat. En fortsatt positiv utveckling av svensk möbelexport kräver tydliga mål från regeringens sida, samordnade satsningar och långsiktighet. Det får inte råda osäkerhet om hjälpen finns kvar även nästa år, eller nästa mandatperiod, säger David Johnsson, vd på TMF.

Andra faktorer som TMF och David Johnsson kommer att lyfta fram på Möbelriksdagen är en ökad dialog mellan regeringen och näringsliv – inte minst när det gäller exportintresset för små och medelstora företag.

- Det behövs bättre kanaler för att enklare kunna signalera vilka länder som är intressanta för ministerresor eller handelsdelegationer. Dialogen bör också särskilt ta tillvara företagens möjligheter att delta i nationella exportfrämjande aktiviteter. Det kan inte nog betonas att möbelindustrin och dess starka inhemska produktion är oerhört viktig för Sverige. Industrin sysselsätter cirka 13 000 personer – mestadels i mindre orter runt om i landet

Ett av de företag som bidrar till att sätta svensk och småländsk möbeldesign på kartan är Lammhults Möbel. Nästan 50 procent av företagets försäljning går på export, och den 5 mars öppnar Lammhult ännu ett showroom på utländska mark – i Paris.

- Vi kan inte konkurrera när det gäller pris på utländska marknader, däremot angående formgivning, komfort, kvalitet och hållbarhet. En sak som påverkar exportutvecklingen är bristen på samordningen inom EU när det gäller miljö- och kvalitetsmärkning och det har blivit ett påtagligt handelshinder, säger Fredrik Ehnström, exportchef på Lammhults, och fortsätter:

-Trots att Sverige är "bäst i klassen" när det gäller hållbarhet är vi lite uddlösa och det händer inte tillräckligt. Sverige behöver också marknadsföras som designland på ett mycket bättre sätt.

Möbellriksdagen 2020 - 5/3 kl 11.50
• "Exportfrågan – vikten av möbel- och inredningsindustrins arbetstillfällen utanför storstadsregionerna" – David Johnsson, vd TMF

LÄS MER om Möbelriksdagen 2020
Se aktuell möbelstatistikTMF:s webbplats.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, vänligen kontakta:
• David Johnson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
• Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se