NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

AVTAL20: TMF tackar ja till OpO:s skiss

TMF har - precis som övriga arbetsgivarparter inom industrin - bestämt sig för att tacka ja till den skiss från OpO (opartiska ordföranden) som innehåller förslag på ett treårigt avtal.

10 mars 2020
Eva
Foto: TMF

- Vi tycker det är bra med stabilitet och möjlighet att kunna planera långsiktigt. Det finns dock vissa osäkerhetsmoment som gör att vi kan behöva omvärdera synen på avtalsperiodens längd. Det gäller vilken nivå löneökningen hamnar på, utvecklingen av Coronaviruset samt vilka konsekvenser det kan få för ekonomin. De pågående pensions- och försäkringsförhandlingarna med LO är en annan osäkerhetsfaktor, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

Den 25 mars kommer industrins parter att få en hemställan med förslag på löneökningsnivå och avtalsperiodens längd som parterna ska tacka ja eller nej till. Därefter inleds slutförhandlingarna.

Den 30 mars kommer en slutlig hemställan som TMF ska lämna svar på den 31 mars.
Den 31 mars löper även gällande kollektivavtal ut.