Cirkulära affärer slår igenom i möbelbranschen

Under tre år har RISE drivit ett projekt för att stimulera cirkulära affärsmodeller i möbelindustrin. När projektet Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden ”gick i mål” med slutkonferens i Göteborg den 15 december har branschen tagit flera steg framåt i omställningen – vilket intygas av TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar.

- Det är slående hur många aktiviteter som sker inom svensk möbelindustri för att designa produkter och utveckla affärsmodeller för att ökad cirkulär ekonomi. Företagen testar idéer i såväl retorik som praktik i samverkan med sina kunder inom både offentlig upphandling och B2B. Den cirkulära ekonomin erbjuder verktyg för att ta sig an flera mål i Agenda 2030 och visar på hur affärsmässighet kan kombineras med ansvarstagande.

- Samtidigt ser vi utmaningar i regelverk och lagstiftning som till stor del är anpassade till den linjära ekonomin i synnerhet när det gäller frågor som rör REACH, produktsäkerhetsdirektivet och även CE-märkning. Här finns potential för originaltillverkare att utöka sin affär ytterligare eller utveckla affärsrelationer med åkerbrukarna speciellt som den offentliga upphandlaren börjar efterfråga återbrukade möbler, säger Robin Ljungar.

Genom att använda sig av cirkulära affärsmodeller – där möbler renoveras, repareras, återtillverkas och säljs på nytt - går det att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30 procent i jämförelse med dagens linjära system där möbler produceras, används och slutligen slängs.

Ett av de företag som deltagit i projektet är Swedese.

– På Swedese har vi utbildat tapetserare från hela Sverige för att kunna erbjuda en professionell renovering av Laminofåtöljen med hjälp av originaldelar, specialkunskap och material från vår fabrik, säger Sonnie Byrling, vd för Swedese, i en presskommentar till RISE.

Swedese Repair är ett led i företagets strategiska arbete med att möta och utveckla nya affärsmodeller inom framtidens behov av återvinning och hållbar konsumtion. Det kommer i framtiden även att utvidgas med ytterligare möbelmodeller.

Under projektets gång har även andra projektparter utvecklat renoveringstjänster och utvecklat sina möbler, för att lättare kunna byta ut exempelvis tyger. Utvecklingen syns bl a hos tillverkare som Kinnarps.

– Målet med projektet var att gå från enstaka exempel på cirkulär ekonomi till att få in en cirkulär praktik i större skala i design, affärsmodeller och innehav av möbler i hela branschen, och det ser vi nu tydliga tecken på, säger Lars Tööj, projektledare för Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden på RISE, i en presskommentar.