Trä och Teknik 2024

5 sep.
Trä & Teknik 2021 flyttas fram till 2022

På Trä- och teknikmässans tredje dag (5/9) tar TMF över Industri & Teknik-scenen och arrangerar sju seminarier om bland annat biologisk mångfald, cirkulär design, resurseffektivt byggande, innovation för minskat klimatavtryck och kompetensförsörjning. Med på scenen har vi experter från flera medlemsföretag och branschorganisationer och samtliga seminarier modereras av Anneli Egestam.

Biologisk mångfald

Kl 10.00-10.25

Biologisk mångfald är avgörande för att mildra klimatförändringarnas påverkan och säkerställa ett hållbart näringsliv. Med över 50% av världens BNP beroende av naturen, är näringslivet direkt påverkat av dess förlust. Utmaningen öppnar dörrar till nya affärsmöjligheter genom innovation och cirkulära affärsmodeller. Med ökad medvetenhet och kunskap kan näringslivet bidra ännu mer till en global hållbar utveckling. Samtidigt är biologisk mångfald avgörande för ett välfungerande samhälle och utgör själva grunden för vår ekonomi och välbefinnande. Arbetet med att värna biodiversitet måste vara en självklar del i hållbarhetsarbetet då biosfären, med sin biologiska mångfald, utgör fundamentet för vår existens och ekonomiska verksamhet. Ta del av hur trä- och möbel industrin kan arbeta med att inkludera biologisk mångfald i sitt hållbarhetsarbete.

Cirkulär design i möbelindustrin – från linjär tillverkning till cirkulära affärsmodeller

10.30-10.55

EU strävar mot klimatneutralitet 2050 genom the Green Deal, främjande av cirkulär ekonomi. En av de första produktgrupperna som regleras är möbler, vilket påverkar svensk möbelindustri med krav på ekodesign och digitala produktpass. Vi diskuterar konsekvenserna för industrin och strategier för att övergå till cirkulära affärsmodeller. Hur kan företag anpassa sig till dessa förändringar och dra nytta av den nya lagstiftningen för att främja hållbarhet och konkurrenskraft?

Resurseffektivt byggande med cirkulär logik

11.00-11.25

Byggnäringen står 40% av materialanvändningen, 40% av det genererade avfallet och över 20% av Sveriges utsläpp av CO2. Samtidigt har EU i den gröna given uttalat att vi måste bygga och renovera mer resurs- och energieffektivt där övergången till cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg. Vad betyder detta i praktiken och hur kan företagen ta sig an den cirkulära logiken? TMF:s hållbarhetschef berättar om värdet av cirkulär ekonomi och hur detta kan påverka byggandet. Lyssna även på en rad företag som berättar om hur de utvecklar nya produkter och resurseffektiva lösningar som bygger på cirkulär logik.

EU-regelverk som motor för hållbar utveckling

11.30-11.55
Den Gröna Given säger att vi måste bygga och renovera på ett mer resurs- och energieffektivt sätt. Lagstiftning och regelverk rullas nu ut för att målet om ett klimatneutralt EU ska nås senast 2050. Vilken betydelse har Ecodesign, produktpass, Byggproduktförordning och taxonomi för att driva utvecklingen inom branschen? Branschexperter från TMF, BMI och Byggföretagen berättar om regelverken följt av en panel där företagare delar med sig av sina erfarenheter och planer för framtiden.

12.00-13.00 LUNCHPAUS

Trä vår hållbara råvara

13.00-13.25

I takt med att krav ökar på industrin att bli mer hållbar så framstår trä som en råvara för framtiden. Men är trä hållbart? Och räcker skogen? Vi reder ut begreppen och berättar om vår hållbara träråvara är både klimatsmart och förnyelsebar.

Innovation för minskat klimatavtryck

13.30-13.55

Krav på minskat klimatavtryck i byggsektorn har skapat ett driv för forskning och innovation inom material- och produktutveckling. Nya material och produkter behöver verifierade tekniska egenskaper innan de kan användas i full skala. Lyssna på den intressanta utveckling som nu sker inom träbyggandet hos några företag.

Kompetensförsörjning – Träkompetens

14.00-14.45   

Byggkrisen har tvingat många företag att minska sin personal. Det innebär stora rekryteringsbehov den dagen konjunkturen vänder. Tillgången på utbildad eller erfaren arbetskraft är låg så i många fall kommer ansvaret att lära upp personalen hamna på företagen. För att underlätta detta och stödja kompetensutveckling av redan anställda har TMF och GS tillsammans med Träcentrum utvecklat Träkompetens för att stödja effektiv kompetensutveckling och validering. Hör mer om hur Träkompetens kan hjälpa ditt företag.

MÄSSA
5 september, 10:00 - 15:00
Pris exkl. moms:
Kostnadsfritt
Eventet börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter