Specialanpassat EPD-webbinarium - grundläggande information

Fr om den 1 januari 2022 införs en ny lagstiftning som innebär att klimatdeklarationer behöver göras för nya byggnader. Vad betyder den nya lagen för den träförädlande branschen i stort? Vad innebär den för er som levererar bygginredningar, kök- och badrum, specialinredningar och möbler? Vet du hur stor miljöpåverkan ditt företags produkter egentligen har? Välkommen till ett specialanpassat EPD-webbinarium för TMF:s medlemmar!

Genom att ta reda på var i värdekedjan miljöpåverkan är som störst, kan du identifiera vilka åtgärder som behöver göras för att minska den. Med ökat fokus på minskad klimatpåverkan, resurseffektivitet och ökad cirkularitet, är det nödvändigt att förstå produkters och organisationers miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv.
TMF och 13 medlemsföretag är nu med i ett forskningsprojekt – tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet - för att ta fram en EPD-generator för den träförädlande branschen.

Välkommen att lyssna till LCA-experterna (Livscykelanalysexperterna) på IVL Svenska Miljöinstitutet som berättar mer om den nya lagen, livscykelanalyser, EPD:er och olika sätt att ta fram en EPD.<

Målgrupp: Företagsledning, produktionschef,, utvecklingschef, produktchef, kvalitet-/miljö-/ hållbarhetschef och andra på företaget som har behov av kunskap kring EPD:er.

Anmälan 

Länk till anmälan