Yrkeshögskolan

Kompetensförsörjning
Foto: Pixabay

Många yrken kräver mer färdigheter än vad gymnasiet ger men har inga krav på en forskningsförberedande utbildning. Dessa samlas i Yrkeshögskolan, som är en utbildningsform som kan ha olika utförare såsom utbildningsföretag, kommuner eller högskolor. Yrkeshögskoleutbildningar bekostas av staten och ger de studerande rätt till studiemedel.

Yrkeshögskoleutbildningar kräver normalt gymnasieexamen. Många utbildningar ställer därtill krav på ytterligare förkunskaper. Ledningsgruppen beslutar vilka förkunskapskrav som gäller. Då många som är intresserade av yrkeshögskoleutbildningar saknar rätt förkunskaper kommer rätten att komplettera behörighet även för yrkeshögskolan att stärkas.

Många företag inom trä- och möbelindustrin har etablerat bra kontakt med utbildare inom yrkeshögskolan. Utbildningar finns både för kvalificerat yrkesarbete och för tjänstemannaroller.
Yrkeshögskolans särart är att arbetslivet har ett avgörande inflytande över utbildningarnas innehåll och avgör också vilka utbildningar som får starta. Utbildningarna är vanligtvis upp till två år långa och leder till en yrkeshögskoleexamen. I alla längre utbildningar skall lärande i arbete, en kvalificerad praktik, ingå.

En yrkeshögskoleutbildning leds av en ledningsgrupp med en majoritet från näringslivet. Ledningsgruppen tar formellt in elever och utfärdar examen. Ledningsgruppen kan justera innehållet i utbildningen för att bättre överensstämma med behov eller elevernas förkunskaper.
Yrkeshögskolan har blivit mycket populär. Det gör att över en tredjedel av de utbildningar som ansöker om att få starta får avslag. De vanligaste skälen till avslag är dels att utbildningen är för lik gymnasieutbildning eller att motsvarande utbildning finns på högskolan. Ett annat vanligt skäl är att de företag som är upptagna som samverkansföretag inte svarar på Myndigheten för yrkeshögskolans e-brev i sambands med ansökan.

Om du som företagare engagerar dig i en yrkeshögskoleutbildning är det viktigt att du sätter dig in i de ansökningar där du samverkar med och ger respons på all kommunikation från Myndigheten för Yrkeshöskolan.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in