TMF Energi

Foto: MostPhotos

Med anledning av Boverkets krav på energihushållning har RISE - Research Institutes of Sweden, på uppdrag av TMF och dess trähustillverkande medlemmar, utvecklat beräkningshjälpmedlet TMF Energi. TMF Energi projekterar, beräknar och verifierar energianvändningen enligt Boverkets byggregler BBR och BEN.

Programmet lanserades första gången i maj 2007 och sedan dess har TMF levererat TMF Energi till merparten av de svenska trähushustillverkarna samt en ökande andel producenter av flerbostadshus. Vid köp av TMF Energi ingår en endagsutbildning som genomförs av RISE två gånger per år samt ett abonnemang på uppdateringar i 12 månader.

TMF Energi - två versioner

TMF Energi finns i två versioner, en för småhus (smh) och en för flerbostadshus (flb). Dessa är anpassade till gällande version av Boverkets byggregler BBR och BEN.

Fullpris för en grundlicens är 9 500 kr, inkluderat en dags utbildning samt fria uppdateringar i 12 månader. Uppgradering från tidigare versioner kostar 3 800 kr och inkluderar då 12 månaders fria uppdateringar. Det går även efter 12 månader att förlänga de fria uppdateringarna med ett abonnemang för 3800 kr för ytterligare 12 månader.
Beställningar kan göras till liselotte.melkersson@ri.se.

TMF-Energi kan även fritt laddas ned i en demo-version (se meny till höger). Den innehåller tre olika flikar och varje flik har begränsad funktionalitet, det vill säga man kan inte ändra alla indata, men den bör ändå ge en bra bild av programmets möjligheter. De tre flikarna innehåller de mest sannolika installationstekniska lösningarna för att klara kraven i BBR.
Lösenordet för demoversionen är "bbr29test2009"; öppna med skrivskydd.

För kostnadsuppgift och beställning av senaste fullversionen eller uppgradering;
skicka e-post till liselotte.melkersson@ri.se.