Ekologisk hållbarhet

Det finns flera exempel på hur miljön är mer hållbar i en trädgårdsstad; det gäller till exempel klimatavtryck, men också den biologiska mångfalden.

Den småhusdominerade trädgårdsstaden har ett lägre klimatavtryck än den trånga kompakta staden, både sett till area men även per invånare.

Koldioxidutsläppen i en livscykelanalys är ca 30-40 % lägre per invånare enligt en studie från KTH ("Stadsutbyggnad och hållbarhet" av Vlassopoulou) samt fortsatta fördjupningsstudier utförda på områden av Anthesis. En viktig orsak till detta är att trädgårdsstaden förbrukar mindre betong, gips, stål och mer trä samt erbjuder betydande ekosystemtjänster med tilltagande värdering.

Den småhusdominerade trädgårdsstaden är även mer hållbar när det gäller den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. En trädgårdsstad kännetecknas av stora volymer och variation av träd, buskar, blommor, gräsmattor, frukter och bär. Fågellivet är rikt och fjärilar och bin trivs i de miljöerna.

Det samhällsekonomiska värdet av dessa ekosystemtjänster är mycket stort. Småhus har också bättre energiprestanda än flerbostadshus, 104 kWh/m2 mot 128 (tabell 3.2 i prop 2020/21:1 UO 18).