Fönster och dörrar i trä - ett självklart val

"Det finns flera sätt att skapa och bevara sitt välbefinnande; exponering av ljuset, att få befinna sig i tystnaden och att känna absolut trygghet. Vi människor som bor i Norden spenderar väldigt mycket tid inomhus, det är därför extra viktigt att vi också skapar en behaglig inomhusmiljö. Och vem kunde tro att valet av just fönster och dörrar är något som kan avgöra hur vi mår i de olika miljöerna? Trä är ett material som lever, växer och dör i samklang med naturens soldrivna kretslopp. Det gör att vi kan producera, använda och återvinna trä utan att vår miljö tar skada. Det finns alltså en del val som är mer självklara än andra.”

Hållbart-Säkert-Innovativt

TMF 360 GRADER
Att tänka på vid val av fönster och ytterdörrar
Oavsett om du ska byta ut fönster och dörrar i ett gammalt hus eller förse en ny fastighet med sådana, är det viktigt att välja rätt produkt. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att släppa in solljus och samtidigt hålla kylan eller värmen på utsidan. Ett fönster och en ytterdörr ska uppfylla många funktioner och krav under lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets eller dörrens projektering och montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion och boendemiljö samt föranleda dyra reparationer, i synnerhet om problemen är fuktrelaterade.

Läs mer & Ladda ner