Hållbart-Säkert-Innovativt

TMF 360 GRADER
Att tänka på vid val av fönster och ytterdörrar
Oavsett om du ska byta ut fönster och dörrar i ett gammalt hus eller förse en ny fastighet med sådana, är det viktigt att välja rätt produkt. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för att släppa in solljus och samtidigt hålla kylan eller värmen på utsidan. Ett fönster och en ytterdörr ska uppfylla många funktioner och krav under lång tid. Misstag som begås i samband med fönstrets eller dörrens projektering och montering kan längre fram ge allvarliga konsekvenser för teknisk funktion och boendemiljö samt föranleda dyra reparationer, i synnerhet om problemen är fuktrelaterade.

Läs mer & Ladda ner