Övergång av verksamhet

Office
Foto: Pixabay

Med begreppet övergång av verksamhet avses i första hand rena företagsöverlåtelser. Det kan t.ex. vara fråga om en fusion (sammanslagning) mellan två bolag eller en inkromsförsäljning av maskiner och inventarier.

Det måste emellertid alltid vara fråga om ett arbetsgivarbyte för att de särskilda reglerna om verksamhetsövergång i anställningsskyddslagen ska vara tillämpliga. Om aktierna i ett bolag överlåts till en ny ägare är de anställda alltjämt anställda i samma bolag som tidigare. Det enda som skett är att bolaget bytt ägare och någon övergång av verksamhet i den mening som avses i lagen om anställningsskydd (LAS) föreligger alltså inte.

Enligt den definitionen i LAS är det fråga om övergång av verksamhet när det handlar om en "överlåtelse av en ekonomisk enhet, som behåller sin identitet, varmed förstås en organiserad gruppering av tillgångar vars syfte är att bedriva ekonomisk verksamhet, vare sig denna utgör huvud- eller sidoverksamhet".

Arbetsgivarjouren
Öppettider: 08.30-16.30 (okt-april) med lunchstängt 12:00-13:00
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in