Sociala kostnader

Foto: Unsplash

Förutom lön betalar arbetsgivaren lagstadgade avgifter till staten för de anställdas pensioner, socialförsäkringar och arbetsmarknadsåtgärder vid arbetslöshet. Dessa lagstadgade arbetsgivaravgifter brukar man kalla företagets sociala avgifter.

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2016 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar. Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag till exempel på grund av hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp (2016: 7,5 x inkomstbasbeloppet = 444 750 kr, det vill säga 37 062 kr/mån).

Lagstadgade sociala kostnader för anställda (födda 1951-1990)

Ålderspensionsavgift 10,21
Sjukförsäkringsavgift 4,85
Föräldraförsäkringsavgift 2,60
Efterlevandepensionsavgift 1,17
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Allmän löneavgift 9,65
Totalt 31,42

För anställda som är födda 1991 och senare är den lagstadgade avgiften 25,46 procent t o m ma 2016 och 31,42 procent därefter. För arbetstagare som är födda 1938 t o m 1950 skall arbetsgivaren betala en avgift om totalt 16,36 procent. För födda 1937 och tidigare betalas arbetsgivaravgift om 6,15 procent.

Avgifter för egenföretagare

Ålderspensionsavgift 10,21
Sjukförsäkringsavgift 4,94*
Föräldraförsäkringsavgift 2,60
Efterlevandepensionsavgift 1,17
Arbetsskadeavgift 0,30
Arbetsmarknadsavgift 0,10
Allmän löneavgift 9,65
Totalt 28,97*

*Avgiften avser den som valt sju karensdagar vid sjukdom, vilket är det som gäller automatiskt om inget annat val har gjorts aktivt. Som egenföretagare kan man i stället välja en, fjorton, trettio, sextio alternativt nittio karensdagar och får då en lägre avgift (med undantag för en karensdag då avgiften blir 5,32 procent).

För personer födda 1938 t o m 1950 betalar man 16,36 procent i egenavgifter. Detta gäller även om du är under 65 år men tagit ut hel ålderspension (fr.o.m. 2011 krävs även helt uttag av premiepensionen) under hela inkomståret. Om du har haft hel sjukersättning eller sjukersättning under någon del av året betalar du 10,21 procent.

Egenföretagare födda 1991 och senare betalar 25,46 procent t o m maj 2016 och 28,97 procent därefter.

Bedriver man passiv näringsverksamhet betalar man i stället särskild löneskatt som i normalfallet uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Personer födda 1937 och tidigare betalar egenavgifter om 6,15 procent.

Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare

Omställningsförsäkring 0,30*
AGS 0,00*****
Avtalspension SAF-LO  
- Pensionspremie 4,25**/30,00***
- Premiebefrielseförsäkring 0,00*****
TFA 0,01
TGL 0,00*****
FPT Föräldrapenningtillägg 0,00*****
Totalt
(om samtliga löner understiger 7,5 inkomstbasbelopp)
4,56****

* Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,60 procent.

** Tas ut från 25 års ålder på lönedelen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Respektive försäkring tillförs 4,50 procent medan arbetsgivaren faktureras 4,25. Mellanskillnaden finansieras på följande sätt: När den tidigare pensionsplanen som gällde för arbetare fram t o m 1995, STP-planen, avvecklades kom Svensk Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns har parterna beslutat om skall användas till att betala 0,25 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär en besparing för företagen på ca 1,0 mdr kronor.

***Tas ut från 25 års ålder på lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp.

****Löneskatt tillkommer med ca 1,10 procent.

*****Rabatterad premie 2016

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP 1

  Lön < 37 062 kr/mån

Lön > 37 062 kr/mån
(se anm. sjukförsäkring)
Ålderspension* 4,50 30,0
Premiebefrielse 0,1 0,638
Sjukförsäkring** 0,068 0,373
TGL*** 0,15 0,00
TFA (AFA) 0,03 0,03
Trygghetsrådet**** 0,30 0,30
Totalt***** 5,148 31,341

ITP 1 omfattar alla tjänstemän som är födda 1979 och senare samt i vissa fall även tjänstemän födda 1978 och tidigare. För att tjänsteman född 1978 eller tidigare skall få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskild godkännande att tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett födelseår. För mer information om vad som krävs för att erhålla sådant tillstånd hänvisar vi till respektive arbetsgivarförbund eller Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation.

* Premien betalas fr.o.m. månaden tjänstemannen fyller 25 år.
** Premien 0,068 betalas på lönedelar upp till 27 687 kr/mån (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,373 betalas på lönedelen mellan 27 687 kr/mån och 148 250 kr/mån (30 inkomstbasbelopp).
*** 43 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,15 procent av tjänstemännens lönesumma.
OBS! Premien varierar mellan 30-51 kronor beroende på försäkringsbolag.
****Hängavtalsföretag betalar 0,7 procent.
*****Löneskatt tillkommer med cirka 1,2 resp. 7,5 procent på lönedel under resp. över 7,5 in-komstbasbelopp.

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP 2

ITP ca 13,4*
TGL ca 0,15**
TFA AFA-försäkring 0,03
Trygghetsrådet 0,3***
Totalt ca 13,88****/*****

* Prognos för ITP-kostnaden under 2016 för ITP2 exkl. ev. lokala löneförändringar (den gamla förmånsnestämda ITP-planen som avser de flesta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare) OBS! Stora avvikelser förekommer såväl på individ- som företagsnivå. Löneförändring = 1 procent ger cirka 0,55 procent förändring av ITP-kostnaden.
** Motsvarar ca 0,15 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 30-51 kronor beroende på försäkringsbolag.
*** Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,7 procent.
**** Totalavgiften inkluderar kostnaden för sjukpension samt premiebefrielse vid sjukdom.
***** Löneskatt tillkommer med ca 3,3 procent.

Har du som medlem frågor om de sociala avgifterna för just ditt företag?

Kontakta TMF info@tmf.se, eller Svenskt Näringslivs Försäkringsinformation, FINFA.

Arbetsgivarjouren
Öppettider: 08.30-16.00 (maj-sept), 08.30-16.30 (okt-april), med lunchstängt 12:00-13:00.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.