Avskedande

För att ett avskedande ska vara tillåtet krävs att arbetstagaren på ett grovt sätt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Bestämmelserna tar i första hand sikte på åtgärder som har vidtagits direkt mot arbetsgivaren som t.ex. konkurrerande verksamhet, brottsliga gärningar eller röjande av företagshemligheter. Om en åtgärd innebär att arbetstagaren grovt åsidosätter sina åligganden mot arbetsgivaren kan arbetsgivaren avskeda arbetstagaren.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in