MT74

Senast publicerade index för december 2018 = 958,4 - en ökning med 0,1 procent jämfört med november 2018 och en ökning med 3,2 procent jämfört med december 2017.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.