MT74

Senast publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för december 2020 - har beräknats till 1030,3 (jan 1974=100). Detta innebär en ökning med 0,3 % jämfört med november 2020 och en ökning med 3,4 % jämfört med december 2019.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.