MT74

Senaste publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) gäller mars 2019. MT74 har beräknats till 961,8 (jan 1974=100), vilket innebär en ökning med 0,2 % jämfört med februari 2019 och en ökning med 2,7 % jämfört med mars 2018.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuellt index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.