MT74

Senast publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för februari 2021 - har beräknats till 1036,3 (jan 1974=100). Detta innebär en ökning med 0,3 % jämfört med januari 2021 och en ökning med 3,4 % jämfört med februari 2020. Prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för januari 2021 - har beräknats till 1033,1 (jan 1974=100). Detta innebär en ökning med 0,3 % jämfört med december 2020 och en ökning med 3,4 % jämfört med januari 2020.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.