MT74

Senast publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för maj 2021 - har beräknats till 1 048,5 (jan 1974=100). Detta innebär en ökning med 0,5 % jämfört med april 2021 och en ökning med 3,8 % jämfört med maj 2020.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.