Flerbostadshus

Foto: Lindbäcks Bygg

Totalt levererades 2 410 lägenheter under första halvåret 2020, en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2019. Av dessa var 128 lägenheter avsedda för student- och specialboende medan 62 procent av totalt levererade lägenheter var hyresrätter.

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.

Följade företag ingår i flerbostadsstatistiken 2020:  BoKlok Byggsystem AB, Derome Husproduktion AB, Derome Plusshus AB, Flexator AB, GrännäsTrähus AB, Götenehus AB, Husindustrier AB, Lindbäcks Bygg AB, Martinson Byggsystem AB, Moelven Byggmodul AB, Moelven Töreboda AB, Obos Bostadsutveckling AB, Södra byggsystem (fr.om 2020), Svensk Husprodukton AB, VIDA Building AB samt Villa Nordic AB.

Träandel - flerbostadshus

Antalet nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä har ökat med 48 procent under 2019 jämfört med 2018. Under samma mätperiod har även andelen av totalt nybyggda lägenheter med stomme av trä ökat till 20 procent jämfört med 13 procent 2018.

På uppdrag av TMF tar SCB fram siffror på lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme.