Möbler

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Exporten av möbler ökade med 18 procent till 5,4 miljarder kronor under januari-mars 2022 jämfört med samma period 2021. Exporten av kontorsmöbler ökade med 18 procent medan exporten av produktgruppen "övriga möbler" ökade med 20 procent. Importen av möbler å sin sida ökade med 29 procent under januari-mars 2022 jämfört med samma period 2021, och det är bland annat importen från Kina som sticker ut - den ökade med 50 procent till 26 procent i andel under kvartalet.

Butikshandeln för möbler

Den ackumulerade omsättningen för butikshandeln för möbler, mätt i löpande priser var i stort sett oförändrad med 13,8 miljarder kronorunder januari -april 2022, jämfört med samma period 2021.
Antal anställda i butikshandeln för möbler var 13 123 under 2021.
Källa: SCB:s databas.
Butikshandeln med möbler omfattar huvudsakligen möbler för hemmiljö.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 379 företag, varav 774 är företag med 12 618 anställda. 1 605 företag är enmansföretag utan anställda. Branschen kännetecknas av små och medelstora företag med en genomsnittlig storlek på 16 anställda.

Ungefär 31 000 personer, inklusive B2B, beräknas vara sysselsatta inom möbelindustrin och den totala möbelhandeln i Sverige.

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning. 
OBS! I statistiken för 2021 är Storbritannien flyttad till "Övriga Europa" p.ga utträdet ur EU. Även 2020 är justerat för att jämförelsen ska bli korrekt. Även 2020 är justerat för att jämförelsen ska bli korrekt.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.