Möbler

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Den totala möbelexporten minskade med 5 procent till 13,4 miljarder kr under januari-september 2020 jämfört med samma period 2019 medan den totala möbelimporten minskade med 3 procent till 15,1 miljarder kronor. Exporten av kontorsmöbler minskade med 12 procent till 1,7 miljarder kronor under samma period.

Den ackumulerade omsättningen för butikshandeln för möbler, mätt i löpande priser, ökade med 6 procent till 23,5 miljarder kr under januari - juli 2020, jämfört med 2019. 

Antal anställda i butikshandeln för möbler var 13 075 under 2019. (13 843 under 2018).
Butikshandeln med möbler omfattar huvudsakligen möbler för hemmiljö.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 304 företag, varav 842 är företag med anställda medan 1 462 företag är enmansföretag utan anställda. Antal anställda var 13 024 under 2019,

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.