Möbler

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Exporten av möbler ökade med 1 procent till 4,6 miljarder kronor under Q1 2021 jämfört med Q1 2020. Importen å sin sida ökade med 7 procent till 5,6 miljarder kronor under samma period. Importerade möbler från Kina ökade med 25 procent till 22 procent i andel .

Den ackumulerade omsättningen för butikshandeln för möbler, mätt i löpande priser, ökade med 7 procent till 13,8 miljarder kr under januari april 2021, jämfört med 2020.

Antal anställda i butikshandeln för möbler var 12 777 under 2020. (13 075 under 2019).
Butikshandeln med möbler omfattar huvudsakligen möbler för hemmiljö.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 319 företag, varav 788 är företag med anställda medan 1 531 företag är enmansföretag utan anställda. Antal anställda var 12 436 under 2020,

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.