Möbler

Foto: Stolen Phoenix, Offecct

Den totala produktionen av möbler beräknades till 26 miljarder kronor under 2021 (25,4 miljarder kronor 2020). Exporten under 2021 ökade med 7 procent till 19,7 miljarder kronor, exporten av kontorsmöbler ökade med 11 procent medan exporten av produktgruppen "delar av möbler" ökade med 14 procent. Importen å sin sida ökade med 17 procent till 23,7 miljarder kronor.

Den ackumulerade omsättningen för butikshandeln för möbler, mätt i löpande priser, minskade med 4,8 procent till 3,5  miljarder kr under mars 2022, jämfört med samma månad 2021.
Under perioden januari -mars 2022 minskade omsättningen med 3 procent till 9,9 miljarder kronor,jämfört med föregående år. OBS! Siffrorna är preliminära och kan komma att förändras.
Antal anställda i butikshandeln för möbler var 13 300 under 2021.
Källa: SCB:s databas
Butikshandeln med möbler omfattar huvudsakligen möbler för hemmiljö.

Enligt de senaste siffrorna från SCB omfattar svensk möbelindustri 2 379 företag, varav 774 är företag med 12 618 anställda. 1 605 företag är enmansföretag utan anställda. Branschen kännetecknas av små och medelstora företag med en genomsnittlig storlek på 16 anställda.

Ungefär 31 000 personer, inklusive B2B, beräknas vara sysselsatta inom möbelindustrin och den totala möbelhandeln i Sverige.

TMF sammanställer statistik om den svenska möbelindustrin från egna och andra källor. Statistiken visar siffror för export, import och produktion.

Den generella möbelstatistiken är öppen för alla - även icke-medlemmar, se nedladdningsbara filer till höger. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Möbelstatistiken publiceras fyra gånger per år på TMF:s webbplats.

Den detaljerade statistiken för varje produktgrupp möbler (export/import) hittar du också i filerna till höger. Filerna är dock låsta och kräver medlemsinloggning. 
OBS! I statistiken för 2021 är Storbritannien flyttad till "Övriga Europa" p.ga utträdet ur EU. Även 2020 är justerat för att jämförelsen ska bli korrekt. Även 2020 är justerat för att jämförelsen ska bli korrekt.

Följande sidor ingår:
1. Bedroom furniture
2. Dining Room furniture
3. Fitted Kitchen units
4. Wooden furniture used in kitchen
5. Matresses
6. Office furniture
7. Other furniture
8. Other Seats
9. Parts of furniture
10. Plastic furniture
11. Rattan furniture
12. Shop furniture
13. Upholstered furniture
14. Total Sweden samt Office seats (Kontorsstolar & höj- och sänkbara snurrstolar ) KN 9401 3010.

Till höger - i filen Varugruppen för möbler - kan du se en detaljerad beskrivning av vad som ingår i de olika produktgrupperna.