Samverkan

Förlängning av omsättningsstöd för mars och april
Foto: Pressfoto

TMF är en av 48 medlemsorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Tillsammans med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare samt Skogsindustrierna äger TMF serviceaktiebolaget Arbio AB.

TMF och Arbio AB

Vårt arbete bedrivs via två juridiska personer.

TMF (Trä- och Möbelföretagen) är föreningen där medlemmarna utövar sitt demokratiska inflytande. Medlemmarnas intressen tillvaratas genom bland annat påverkansarbete samt information till myndigheter, politiker och en bred allmänhet om TMF-företagens betydelse för trä- och möbelindustrin. FöreningenTMF tecknar kollektivavtal.

* Arbio AB är dotterbolag till föreningen. Arbio ger service till våra medlemsföretag, bland annat rådgivning, förhandlingsstöd, utbildning, omvärldsbevakning, nätverksbygge samt hjälp vid myndighetskontakter.

Läs om de andra medlemsorganisationerna:

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in