REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

"Öppna dörrar till fönsterfabriken"

Även i en alltmer digitaliserad värld finns behovet av människor som skapar med sina händer och som sköter de avancerade maskinerna i industrierna. HR-specialisten Jenniefer Gustafsson på fönstertillverkaren Elitfönster i Småland ser en minskad tillgänglighet av personer med träteknisk kompetens.

3 januari 2022
TMF:s Rekryteringsrapport 2021: Hälften av företagen uppger att det är svårt att hitta produktionspersonal
Foto: Mostphotos

Elitfönster AB är med sitt breda sortiment Sveriges ledande fönstertillverkare med snart 100-åriga småländska traditioner. Företaget har cirka 1 000 anställda och finns representerat över hela Sverige. Produktionen har flera avdelningar, bland annat en maskinverkstad där träbearbetningen sker, en glasfabrik, måleri och montering, som kräver olika slags kompetenser. De äldre medarbetarna har antingen utbildning eller erfarenhet av träbearbetning, medan ungdomar som söker dessa jobb i dag sällan har den bakgrunden.

– Överlag söker vi drivna personer som är ivriga att lära sig arbetsuppgifterna och att utvecklas på plats – och som gärna vill stanna kvar hos oss en längre tid. Då är utbildningsbakgrunden inte lika viktig, eftersom man kan läras upp på plats, säger Jenniefer Gustafsson, som är HR-specialist på Elitfönster sedan tre år tillbaka.

På vissa avdelningar är det relevant med rätt utbildning och erfarenhet. Ett exempel är maskinverkstan, där hyvlare och maskinoperatörer med träteknisk kompetens arbetar och där Elitfönster i nuläget ser en brist på sökande med rätt bakgrund.

– De som har den rätta utbildningen är ofta trygga i sina nuvarande anställningar och vi har därför svårt att locka till oss ny arbetskraft med den kompetensen. Det har nästan blivit omöjligt att få tag på utbildade hyvlare. Vi värdesätter utbildning och erfarenhet, eftersom det blir en kortare startsträcka och vi sparar in den tiden som upplärning innebär. Har man med sig någon form av erfarenhet av träbearbetning, oavsett om det gäller finsnickeri eller maskinkompetens, så finns intresse från vårt håll.

Hon upplever att det är få personer som vill gå de trätekniska utbildningarna i dag, vilket hon tror delvis kan bero på att ungdomar inte känner till att dessa jobb finns. – När unga i dag föreställer sig praktiska yrken tänker de kanske enbart på snickare och elektriker. Det är viktigt att vi marknadsför oss och gör dem uppmärksamma på att det finns utvecklingsmöjligheter och många olika typer av jobb inom träindustrin. Företagen behöver öppna sina dörrar för att visa upp verksamheten och ta emot nyfikna ungdomar som praktikanter.

Elitfönster har olika slags samarbeten med kommuner, skolor och Arbetsförmedlingen, då företaget tar emot praktikanter – något de vill fortsätta att göra i framtiden.

– Det är både ett sätt att stärka vårt arbetsgivarvarumärke och att hjälpa människor ut i arbete och det gäller gymnasieungdomar likaväl som arbetslösa och nyanlända. Jenniefer Gustafsson tror att det är lätt att uppfatta industrijobb som tillfälliga, men hon önskar att man ser på dem långsiktigt.

– Vi arbetar aktivt med att utveckla våra medarbetare och många av dem som startat sin resa i produktionen hos oss har nu chefspositioner inom företaget, så som teamledare och produktionsledare, säger hon.

Företaget jobbar både med intern och extern kompetensutveckling. Teamledare i produktionen kan till exempel erbjudas utbildning inom ledarskap och företaget uppmuntrar sina medarbetare att söka nya tjänster på olika avdelningar och i olika yrkesroller. – Du har mycket att lära dig inom branschen och du är inte låst vid en enda tjänst. Vi är stolta över att så pass många väljer att stanna kvar i företaget. För att bli synliga för ungdomar åker Jenniefer och hennes kollegor ut på olika jobb- och utbildningsmässor.

– Vi riktar oss till så många som möjligt. Vi vill komma ut och prata aktivt med ungdomar, både med dem som är arbetslösa men också ute på gymnasieskolor, för att möta ungdomarna i ett tidigt skede. Vi syns gärna på jobbmässor på universitet också, för att nå ut till alla kompetensnivåer. Elitfönster tar gärna emot sällskap för guidade turer i sina fabriker vid förfrågan.

– Det känns väldigt viktigt att visa upp verksamheten, om man ska kunna väcka intresse för den. När du får se arbetet med egna ögon är chansen större att du får en insikt om att det kan vara något att satsa på. Vi behöver berätta om allt vi erbjuder våra anställda, om utvecklingsmöjligheterna, det nära ledarskapet, den starka lagandan och familjekänslan som är viktiga värden för oss.